Melampaui Kesangsian

Balya tak menemui orang lemah
sekali berjumpa menembus akar
dalam benakmu yang tak pernah
sedikit bersabar–mengurai iktibar

melihat dunia seolah padang datar
bagaimana melampaui kesangsian
bila seluruh jawab sudah terlempar
ke dalam keras sebuah pernyataan

“ini, saratnya persinggungan.”
mengikhlaskan dada adalah
urusan suci dari sesumbar
satu per satu tetap harus
dibeberkan sebelum petang

“ini, beratnya pengetahuan.”
mengabadikan lupa adalah
urusan diri paling hambar
tidak dapat dilezatkan halus
jempol tangan tidak bertulang

[Desember 18, 2013 16:30]

Advertisements